Om oss

Lokalisering

  • Eikefjord Elektro er lokalisert i Eikefjord, i Brødrene Aa sitt bygg på Nesjane – Kvalvika 45.
  • Eikefjord Elektro er eigd av skipsverftet Brødrene Aa – som bygger moderne og innovative ferjer og hurtigbåtar i karbonfiber.
  • Vi tar på oss oppdrag for nærings- og privatmarknaden.

Sjå tenester

Rekruttering

  • Vi er eit team med godt kvalifiserte montørar og ingeniører, som tar på oss alle typar installasjonar.
  • Vi er opptatt av lokalsamfunnet som vi er ein del av, og engasjerer oss i aktivitetar i Eikefjord.
  • Eikefjord Elektro er godkjent lærebedrift, og er opptatt av å rekruttere ungdom inn i eit spennande yrke.
  • Vi legg vekt på å tilføre bedrifta ny kompetanse gjennom å ta inn lærlingar og å etterutdanne og kurse dei tilsette.

Kontakt oss